GDPR

GDPR

Här kan du läsa mer om hur Växjö Zonterapi ser till att följa GDPR.

Växjö Zonterapi följer gällande lagar enligt GDPR

Hantering av personuppgifter

Som ägare av företaget Växjö Zonterapi är det jag, Christina Henrixon som fullt ut är ansvarig för att gällande lagar inom hantering och lagring av personuppgifter följs.

Namn, adress och telefonnummer för klienter samlas in i bokningssystemet BokaDirekt och papperskalender, och via min mailadress för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna kommunicera kring bokningar gällande behandlingar. Uppgifterna sparas också i bokföringsprogrammet Fortnox gällande fakturering och bokföring, dessa handhas också av Hedco Redovisningsbyrå. Hälsostatus och anteckningar inför och under en behandling görs för att ge en säker och trygg behandling som möjligt, även över tid. Växjö Zonterapi begär här samtycke från dig som klient, där du får skriva på ett samtyckes-avtal som sparas tillsammans med din hälsojournal. Vi för pappersjournal för varje besök som hålls inlåsta på mottagningen. De sparas så länge en klient är aktiv (får behandlingar) hos Växjö Zonterapi. Om en klient slutar vara aktiv sparas uppgifterna i två år på grund av försäkringsskäl som kan dyka upp. Därefter raderas hälsojournalen, då du som klient inte varit aktiv hos oss på två år. Dessa pappersjournaler kan du som klient när som helst begära ut en kopia av fram tills de raderas. Du som klient kan också begära att raderas från Växjö Zonterapis kundregister och hälsojournal, vilket då sker inom en månad. Undantag gäller för sådant underlag som måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen. När pappersjournalerna raderas görs det i dokumentförstörare. All denna info som är knuten till dig som klient används endast till de syften som är beskrivna ovan, och lämnas aldrig ut till en tredje part Växjö Zonterapi tillämpar också total tystnadsplikt gällande vilka klienter som får behandling, och vad som sägs och skrivs under en behandling.

Avtalen ser till att dina uppgifter inte används till något annat än vad Växjö Zonterapi har begärt, såsom bokningar, bokföring och redovisning. Växjö Zonterapi använder BokaDirekt (från september 2018), där klient själv kan boka in sin behandling. Här samlas namn, e-post och mobilnummer in för att kunna kommunicera kring bokningarna. www.bokadirekt.se Fortnox bokföringsprogram. Här registreras namn, adress, e-post för bokföring och fakturering. Dessa uppgifter sparas i 7 år gällande bokföringslagen. www.fortnox.se Hedco Revisor. Hedco redovisningsbyrå handhar uppgifterna vid bokföring och deklarationsärenden. Här gäller bokföringslagen på 7 år. www.hedco.se Vid eventuell allvarlig personuppgiftsincident rapporterar Växjö Zonterapi till datainspektionen inom 72 timmar enligt gällande regler i GDPR Vid frågor och funderingar, om du vill ändra, lägga till, eller radera dina uppgifter hos Växjö Zonterapi, maila info@vaxjozonterapi.se.